top of page

Open Schema Groepspsychotherapie

In deze groepstherapie leer je je eigen schema’s en modi herkennen en je bewust te worden van wanneer ze optreden. In de groepstherapie leer je delen wat er in je omgaat en op een andere manier omgaan met je schema’s. De groepstherapie:

  • Is op woensdagochtend van 9:30 tot 11:00 uur op de Mauritsstraat 100, Utrecht

  • Wordt gegeven door Maayke Brants en Letty Lauwers

  • De groep loopt het gehele jaar door, met uitzondering van de kerstvakantie-periode (2 weken) & de zomervakantieperiode (max 5 weken)

  • Aanwezigheid is verplicht. Wanneer je door bijzondere omstandigheden niet kunt komen dan is het belangrijk dat je dit tijdig meldt. Je mag per jaar maximaal 3 keer afwezig zijn (met uitzondering van ziek zijn). Deze regels hebben we omdat het voor de veiligheid en continuïteit van de therapie belangrijk is dat alle groepsleden er zijn.

 

Voor wie

Deze groepstherapie is bedoeld voor mensen die last hebben van terugkerende problemen en die keer op keer vastlopen in dezelfde patronen, met name in het contact met anderen. Ze hebben vaak al individuele therapie gevolgd, of volgen die op dit moment. Samen met de huidige behandelaar kan worden besloten dat een deel van hun problemen het best behandeld kan worden in groepstherapie. Het gaat om klachten zoals:

  • zelfbeeldproblemen en gevoelens van onzekerheid,

  • terugkerend vastlopen in (intieme) relaties of werkrelaties,

  • gevoelens van leegte,

  • niet weten hoe om te gaan met (heftige) negatieve gevoelens, zoals boosheid, verdriet en angst,

  • niet goed weten wie je bent en wat je wilt, gevoelens van leegte, eenzaamheid, somberheid of angst in relatie met anderen,

  • moeite met het uiten van eigen behoeften en wensen.

 

Wat is schema(groeps)therapie?

Iedereen heeft gevoeligheden of kwetsbaarheden, die hun oorsprong vinden in het verleden. Soms zijn deze gevoeligheden echter zo sterk dat ze je dagelijks leven behoorlijk ontregelen. Zo’n gevoeligheid of kwetsbaarheid noemen we dan een ‘schema’. Je kan bijvoorbeeld een schema ontwikkelen op gevoelens van waardeloosheid. In uiteenlopende situaties (werk, relatie) word je dan steeds geraakt in dat gevoel en gedraag je je alsof dat gevoel de werkelijkheid is, met alle gevolgen van dien. Dat laatste noemen we een ‘modus’. Die modus helpt je om te gaan met de pijnlijke gevoelens die met het schema verbonden zijn. Het helpt je echter niet om van dat negatieve zelfbeeld af te komen. In deze groepstherapie leer je je eigen schema’s en modi herkennen in het contact met de andere groepsleden. Je leert te delen wat er in je omgaat en op een andere manier om te gaan met jouw schema’s.

 

Methode

We werken in een half-open schematherapiegroep. Dat betekent dat de duur van je deelname aan de groepstherapie vooraf niet vaststaat. Er zijn verschillende momenten waarop nieuwe deelnemers kunnen instromen of stoppen met de groepstherapie. De groep bestaat uit 6-9 personen die gemotiveerd zijn om wekelijks deel te nemen aan een groepstherapie. In een veilige omgeving werk je samen met anderen aan het doorbreken van je patronen.

Aanmelden

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Maayke Brants (praktijkbrants@protonmail.com). Voor meer informatie zie aanmelden groepstherapie.

 

bottom of page