top of page

Praktijkinformatie

Als vrijgevestigde psychotherapeut BIG  ben ik aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen; de Landelijke vereniging van Vrijgevestigde psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) en het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). 

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Wanneer je psychotherapie nodig hebt en 18 jaar of ouder bent, dan wordt dit vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Psychotherapie wordt dus vergoed, maar hoeveel je vergoed krijgt bij welke zorgverlener verschilt per verzekering en per polis.

Betrouwbare informatie over de verschillende soorten polissen en de specifieke vergoedingen voor GGZ kan je vinden bij de contractvrijepsycholoog.nl  Hier kun je eenvoudig je polis opzoeken en zien welke vergoeding voor de GGZ daarbij van toepassing is voor vrijgevestigde behandelaren die geen contracten hebben met zorgverzekeraars, zoals ik. 

 

Zorg dat dat je goed geïnformeerd bent over de vergoedingen van jouw zorgverzekering vóór je jezelf aanmeldt en de eerste gesprekken ingaat. Vraag ook aan je zorgverzekering een schriftelijke bevestiging van wat zij jou vergoeden. Dan voorkom je onduidelijkheid en een nare rekening achteraf. Meer informatie over de vergoedingen binnen mijn praktijk en het afzeggen of verzetten van afspraken vind je hier. Praktijk Brants heeft géén contracten met zorgverzekeraars.

Beroepscode

Als psychotherapeut dien ik mij te houden aan de Beroepscode voor psychotherapeutenopgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). 

Kwaliteitsstatuut

Vanaf januari 2017 zijn alle GGZ-professionals verplicht een kwaliteitsstatuut te hanteren. Het kwaliteitsstatuut beschrijft het gehele zorgproces van binnenkomst tot nazorg. Ook de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van de betrokken zorgverlener(s) worden in het kwaliteitsstatuut vastgelegd. Het kwaliteitsstatuut vind je hier.

 

Privacy Statement

Het verplichte privacyreglement in het kader van de Europese wetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie vind je hier.

 

Klachten

Wanneer je niet tevreden bent met je behandeling, dan is het belangrijk om dat met mij te bespreken. We kunnen dan samen kijken hoe we het kunnen oplossen. Als dat niet lukt en je blijft ontevreden, dan kan je bemiddeling aanvragen of of een klacht indienen bij de LVVP. Meer informatie over een klacht indienen vind je hier.

bottom of page