top of page

Wachttijden GGZ - d.d. maart 2024 - aameldstop

Helaas heb ik op korte termijn geen plek voor nieuwe aanmeldingen. Ik verwacht pas weer plek te hebben vanaf 1september 2024 voor individuele psychotherapie. Je kunt je daarvoor hier aanmelden vanaf 1 juni 2024.

N.B. Ik hanteer geen wachttijden. Wanneer ik plek heb voor nieuwe patiënten dan staat dit vermeld op de website. Je kunt je dan aanmelden. We plannen dan een telefonisch afspraak in om je hulpvraag te bespreken. Wanneer we dan beiden denken dat je bij mij de juiste hulp kunt vinden, dan plannen we een eerste intakegesprek in. Aansluitend op de intakefase starten we daarna jouw behandeling op, als dat geïndiceerd is.

Wanneer ik geen plek heb of wanneer je de wachttijd te lang vindt, neemt dan contact op met de zorgverzekeraar en vraag om wachtlijstbemiddeling. Zij kunnen je ondersteunen, zodat je binnen 4 weken vanaf je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake start.

IMG_3285_edited.jpg
bottom of page