top of page

Tarieven Vergoeding Psychotherapie 2024

Wanneer je psychotherapie nodig hebt en 18 jaar of ouder bent, dan wordt dit vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Psychotherapie wordt dus vergoed, maar hoeveel je vergoed krijgt bij welke zorgverlener verschilt per verzekering en per polis.

 

Een zuivere restitutiepolis biedt volledige vergoeding bij alle zorgverleners, of ze nu een contract hebben met jouw zorgverzekeraar of niet. Dat is vaak niet het geval bij een natura- of een combinatiepolis. Een aanvullende verzekering geeft geen hogere vergoeding voor psychologische zorg. In alle gevallen betaal je zelf jaarlijks de kosten van het eigen risico. Het wettelijk verplichte eigen risico is voor 2024 vastgesteld op € 385.

 

Ik werk volledig contractvrij. Dat betekent dat als je bij mij in behandeling gaat, je er niet automatisch vanuit kunt gaan dat de zorgverzekeraar alles voor 100% vergoed. Als dat niet zo is, zul je dus zelf het verschil moeten bijbetalen.

 

Het is vaak lastig na te zoeken wat je zorgverzekeraar vergoed in de GGZ. Er zijn enkele restitutiepolissen waarbij de zorgverzekeraar ook nog extra voorwaarden stelt aan de vergoeding. Bijvoorbeeld dat men vooraf toestemming moet geven voor je GGZ behandeling of dat men het aantal gesprekken wat je jaarlijks mag hebben maximeert.

 

Betrouwbare informatie over de verschillende soorten polissen en de specifieke vergoedingen voor GGZ kan je vinden bij de contractvrijepsycholoog.nl. Hier kun je eenvoudig je polis opzoeken en zien welke vergoeding voor de GGZ daarbij van toepassing is voor vrijgevestigde behandelaren zoals ik.

 

Ben je ongunstig verzekerd? Je kan jaarlijks in de maand december overstappen naar een andere polis, met gunstigere vergoedingen, meer informatie vind je bij de contractvrijepsycholoog.nl.

Tarieven – psychotherapie

Bij het ongecontracteerde psychotherapie gelden de tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg autoriteit (NZa). Afhankelijk van de duur van het consult en het type consult geldt een vast tarief. Zie het tarievenoverzicht van de NZa.

 

Een behandeling bestaat uit verschillende onderdelen; de intakefase, diagnostiekfase en een behandelfase. Daarnaast is er minimaal één maal per jaar intercollegiaal over de behandeling. Dit is wettelijk verplicht bij verzekerde zorg.

 

Kosten gemiste afspraak

Je mag altijd een afspraak verzetten of afzeggen. Daarbij is het belangrijk dat je dit minimaal 24 uur van te voren doet. Als dat wegens omstandigheden niet lukt of wanneer je de afspraak per ongeluk vergeet dan kan de afspraak niet gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar. Dit noemt men een 'no show'. De kosten van de gemist afspraak zijn €105,-. Dit wordt bij jou in rekening gebracht en je kunt het niet bij je zorgverzekeraar declareren. Je ontvangt hiervan dan ook een aparte factuur.

 

Hoe werkt het

Wanneer je bij mij in behandeling gaat ontvang je elke maand een factuur, met een betalingstermijn van 30 dagen. Dit factuurbedrag maak je zelf over aan Praktijk Brants. De factuur kun je vervolgens bij je zorgverzekeraar declareren. Afhankelijk van hoe je verzekerd bent, krijg je dan 100% vergoeding (volledige restitutiepolis) een gedeeltelijke vergoeding (naturapolis). Bij een naturapolis van je vergoeding zijn tussen de 50 en 85 procent van de factuur.

 

Zelf betalen

Kan er geen DSM-5 classificatie gesteld worden die wordt vergoed door de basisverzekering of wil je zelf buiten de verzekeraar om in psychotherapie te gaan? Dan geldt het door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld ‘niet-basispakket zorg consult’ van €132,24 per sessie van 45 minuten (tarief 2024). Dit tarief betaal je geheel zelf.

bottom of page