top of page

Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode voor psychische problemen waarbij gesprekken tussen de patiënt en de psychotherapeut centraal staan. Het doel is om de klachten en de oorsprong ervan te leren begrijpen, de klachten te verminderen en hanteerbaar te maken of te leren de klachten te accepteren.

Een psychotherapeut lost geen problemen voor je op, maar probeert je te helpen nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken of moeilijke situaties anders aan te pakken. Ook het (leren) gebruik maken van je eigen mogelijkheden en het leren beter met jezelf om te gaan is onderdeel van het proces. Binnen psychotherapie wordt gekeken naar jouw persoon als geheel, je levensgeschiedenis en sociale omstandigheden.

Psychotherapie is een intensief proces dat met ups en downs verloopt en gepaard kan gaan met pijnlijke gevoelens. Mede daarom staat in de behandeling ook de relatie met de psychotherapeut centraal. Leren om met een open blik naar jezelf, je gevoelens, gedachten en gedrag te kijken kan alleen wanneer je jezelf bij je therapeut veilig genoeg voelt om je kwetsbaar op te stellen. Dat is niet altijd gemakkelijk of vanzelfsprekend en het is dan ook niet vreemd dat het soms tijd nodig heeft om een vertrouwensband op te bouwen.


Psychotherapie bestaat uit gesprekken van 45-50 minuten, die meestal  1 tot 2 keer per week of tweewekelijks plaatsvinden. De duur van een therapie kan variëren van enkele gesprekken tot maanden of jaren.

IMG_3297.jpeg
IMG_3297.jpeg
IMG_3297.jpeg
IMG_3297.jpeg
IMG_3297.jpeg

Setting in psychotherapie

Er zijn talloze settings van psychotherapie. De meeste bekende setting is de 1-op 1 psychotherapie. Er is ook groepspsychotherapie, waarbij je in een groep met andere patiënten en twee psychotherapeuten aan het werk gaat.

Wanneer je vastloopt in je relatie, dan kan soms relatietherapie helpen. Voor gezinnen die vastlopen is er systeemtherapie.

Vormen van psychotherapie

Er zijn ook talloze verschillende methoden van psychotherapie, die weer voort komen uit verschillende stromingen van psychotherapie. Je kunt bij de NVP-website hierover meer lezen.

IMG_3297.jpeg
IMG_3297.jpeg
bottom of page